YLEISET HÄMEEN SANOMIEN MESSUOSANOTTOEHDOT

1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET Näytteilleasettajina voivat olla: a) Osallistumiskutsussa mainittujen tuotteiden valmistajat, tuottajat tai heidän valtuuttamansa edustajat b) Edellä mainittujen toiminimien yhteisosastot ja alan tiedotusosastot c) Julkiset hallinnon laitokset, järjestöt, seurat ja kaupungit sekä kunnat

Ainoastaan ne tuotteet, jotka on mainittu ilmoittauduttaessa ja jotka järjestäjä Hämeen Sanomat Oy on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle. Näyttelyosastossa saadaan mainita, muu kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajien toiminimi vain järjestäjän suostumuksella. Näytteilleasettaja saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta. Näytteille asetettuja tuotteita ei saa messujen aikana viedä pois osastolta.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA NÄYTTELYSOPIMUS Sitova näyttelytilavaraus tehdään järjestäjän vahvistamalla ilmoittautumislomakkeella. Järjestäjä hyväksyy ilmoittautumisen vahvistamalla osastonumeron ja hinnan näytteilleasettajalle sähköpostiviestillä.
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa 14 vrk kuluessa järjestäjän lähettämän sähköpostivahvistuksen päiväyksestä, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 3.6.2019. Mikäli paikka peruutetaan 3.6.2019 mennessä, veloitetaan 60 Euron (+ alv 24 %) toimistokulu (tai mahdollisesti jo maksettu paikkavuokra palautetaan tällä toimistokululla vähennettynä). Mikäli peruutus tapahtuu 3.6.2019 jälkeen, kaikki maksut peritään täysimääräisinä. 3.6.2019 jälkeen varattu ja vahvistettu ns. viimehetken varaus tullaan peruutustapauksissa aina veloittamaan täysimääräisenä.

Mikäli varausten yhteismäärä täyttää käytettävissä olevat näyttelytilat ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jaetaan tilat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

3. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ellei paikanvuokraa suoriteta määräaikana. Sopimuksen näin tai muulla tavoin näytteilleasettajan syystä purkautuessa järjestäjä perii jo erääntyneet maksut.

4. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA OSASTOJEN RAKENTAMINEN Messuille saapuvat tavaralähetykset on merkittävä yrityksen nimellä, osaston numerolla sekä messutapahtuman nimellä. Messuille saapuvia tavaralähetyksiä voidaan ottaa vastaan aikaisintaan torstaina 8.8. klo 8.00 alkaen. Messujärjestäjä ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta messujen jälkeen. Näytteilleasettaja, jonka nimissä osasto on varattu, vastaa viime kädessä oman osastonsa järjestäjälle aiheuttamista kustannuksista. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä ja somistamisesta. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia. 1(3)
Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä (esim. vuoraus, maalaus tms.). Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niiden kaide tai muu suoja. Väliseinien korkeuden (vakio 250 cm) ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta.

Yli 1000 kg painavien näyttelyesineiden paino/m² on ilmoitettava etukäteen messujärjestäjälle. Kaikenlainen kiinnittäminen sisätilojen katto-, pilari-, seinä- ja lattiarakenteisiin on kielletty. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille tai messualueelle mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisen ennakkolupa. Suunnitelmat tällaisista osastoista on esitettävä järjestäjälle kolmena kappaleena 30 päivää ennen ao. messujen alkamista. Toisen kerroksen pinta-alasta veloitetaan neliömetriltä 50% lattiatilan neliövuokrasta. Ilmoitetuista rakennus- ja purkuajoista poikkeamat veloitetaan messurakentajalta 100 €/tunti/osasto.

5. SÄHKÖVIRTA JA -TYÖ Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 400/230 v, 50 Hz. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä osastovarauksensa yhteydessä osastossaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt.

Sähköasennuksista vastaa järjestäjän valitsema sähköasennusliike. Hämeen Sanomat Oy veloittaa tilatun osastosähkön osastolaskun yhteydessä. Ulkomaisten sähkötarvikkeiden tulee täyttää suomessa voimassa olevat määräykset. Verkostoon liittämisen ja erottamisen suorittaa aina järjestäjän valitsema sähköasennusliike. Järjestäjä ei vastaa sähkötarvikkeiden häviämisestä tai rikkoontumisesta.

6. VESI, VIEMÄRI JA PAINEILMA Veden, viemärin ja paineilman tarpeesta on mainittava jo ilmoittautumisen yhteydessä. Vesi- ja viemäritöistä, vedenkulutuksesta sekä paineilmasta aiheutuvat kustannukset maksaa näytteilleasettaja.

7. PALO- JA MUU TURVALLISUUS Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja messualueen paloturvallisuusohjeita. Sisätiloissa käytettävien materiaalien on oltava palosuojattuja. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tupakointi on sallittu ainoastaan merkatuilla alueilla. Näyttelyosastoilla on tupakointi kielletty. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

8. VARTIOINTI Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

9. VAKUUTUKSET Järjestäjä on ottanut vastuuvakuutuksen sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, joka sille voimassa olevan oikeuden mukaan voi syntyä oman henkilökuntansa toimenpiteistä tai sen kunnossapitovastuulla olevista laitteista kolmannelle aiheutuneista vahingoista. 2(3)

Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneista vahingoista tai näytteilleasettajan itse aiheuttamista vahingoista ei järjestäjä ole vastuussa. Vastaavassa näyttelyasettaja on velvollinen omalla kustannuksellaan ottamaan ja voimassa pitämään oman vahingonkorvausvelvollisuutensa varalta vastuuvakuutuksen. Näytteilleasettaja on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen laajuuden ja laadun. Muutoin näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomista varkaus-, palo- tai muista vakuutuksista.

10. HAVAINTOESITYKSET Audiovisuaalisten laitteiden ja musiikkivälineiden käyttöön samoin kuin havaintoesityksen järjestämiseen on saatava järjestäjän kirjallinen lupa. TEOSTO ja Gramex perivät tekijänoikeuslain edellyttämän palkkion messuosastoissa esitettävästä musiikista. Havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänen voimakkuutta osastolla valvotaan ja häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Paljon yleisöä kerääville havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava niille soveltuva tila.

11. RAKENNUS- JA PURKUTYÖT + NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTI Osastojen rakentamis- ja purkutöiden aikana alueella ei ole valvontaa. Näytteilleasettajat vastaavat itse omista tavaroistaan ja niiden valvonnasta rakennus- ja purkutöiden aikana. Järjestäjä on varannut näytteilleasettajien käyttöön tietyt parkkialueet varsinaisten messupäivien ajaksi. Ajo-ohjeet näille alueille ja näytteilleasettajien pysäköintiin oikeuttavat parkkiliput näytteilleasettajat voivat noutaa ilmoittautumispisteestä perjantaista klo 8.00 alkaen / messuinfosta messujen aikana. Järjestäjä ei voi luvata että kaikkien näytteilleasettajien autot mahtuvat näille alueille.

12. LUETTELOTIEDOT Näytteilleasettajan nimi ja esiteltävä tuote/palvelu julkaistaan maksutta aakkosellisessa näytteilleasettajaluettelossa (Elomessut-lehdessä sekä Elomessujen kotisivuilla www.elomessut.fi). Tiedot julkaistaan suomeksi. Tapahtuman järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheistä näyttelyluetteloissa ja muissa painotuotteissa.

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu messualueella ja sen välittämässä läheisyydessä on kielletty. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä voittamattomien esteiden (Force Majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Hämeenlinnan kaupunkia.

Osallistumalla Hämeen Sanomien järjestämille messuille näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä Elomessujen osanottoehtoja.